Er du optaget af leg, bevægelse og sundhed? - Børnehaven 1000Fryd søger en pædagog

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at være med til at udvikle et børnemiljø med legen i fokus og hvor alle børn er med i fællesskabet? - Så er du måske lige den, vi mangler på holdet.

Børnehaven 1000Fryd søger en ny, fagligt stærk kollega. Måske kommer du med ny viden fra seminariet eller med viden gennem års erfaring fra dagtilbud. Vi er klar på at enhver medarbejder tager en betydningsfuld plads og bidrager, så vi står stærkt ved at være mangfoldige og ligeværdige holdspillere.

DU SKAL VÆLGE OS FORDI
Vores grundindstilling er positiv, ressourceorienteret og inkluderende. Det gælder i alle de relationer vi indgår i. Vi har et værdigrundlag, som hviler på tillid, respekt, og anerkendelse gennem stærke relationer.

Vi har en styrket normering og arbejder i små legegrupper for at sikre nærvær og kvalitet i vores samspil, så alle børn får de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vi arbejder med positioneringer og tydelige og genkendelige rammer, så børn guides og forberedes i deres hverdagsrutiner og oplever sig som værdifulde i børnefællesskabet. Vi arbejder professionelt ud fra et fælles børne- og læringssyn. 

I huset vil du opleve en god stemning og et godt samarbejde og høj social kapital. Vi har
fælles fokus på løsning af de arbejdsopgaver, der er i forhold til kerneopgaven og en udvikling af pædagogikken gennem fælles faglige refleksioner. Vi arbejder systematisk med pædagogisk planlægning, dokumentation og evaluering. 

Vi er optagede af at udvikle vores faglighed løbende, så vores pædagogik bygger på evidens og forskning. Vi har tidligere gennemgået et kompetenceforløb, i samarbejde med UCL, med fokus på leg og legedeltagelse, og vi er lige nu i gang med et opfølgningsforløb.

OM OS
Børneområde Midt er en områdeinstitution med tre dagtilbud. Hættegården, med plads til 72 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vesterparkens Børnecenter, med plads til 56 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn, samt 1000Fryd med plads til 99 børnehavebørn. I januar 2022 tog vi en tilbygning i brug, som skal rumme 24 børnehavebørn frem til 2026 og derefter skal tilbygningen rumme 18 vuggestuebørn. 

I området arbejder vi tæt sammen om at udvikle vores pædagogiske retning og arbejder med pædagogiske netværksgrupper, der har fælles ansvar for at udvikle forskellige faglige områder. Vi har i øjeblikket netværksgrupper for sprogarbejdet, for praktikvejlederne, for børn i udsatte positioner, for vuggestuerne og for overgangsarbejdet i forbindelse med overgang til tidlig SFO.

Du kan få en digital rundvisning og læse mere om 1000Fryd på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside.

OM JOBBET
Du indgår i samarbejdet med hele medarbejdergruppen i Børneområde Midt ved deltagelse i tilrettelagte pædagogiske møder, pædagogisk lørdag samt evt. deltagelse i netværksgrupper på tværs af husene. I hverdagen deltager du i børnemøder i huset, hvor opgaver drøftes kollegialt og med sparring fra teamleder samt PP-konsulenter fra Center for Opvækst og Læring.

Du medvirker til organisering, udarbejdelse samt dokumentation og evaluering af læringsrum for den børnegruppe, du er tilknyttet. Du medvirker til at kvalificere vores lege- og læringsmiljøer. Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes læreplansmodel, hvor vi tilrettelægger læringsmiljø for en periode ad gangen med afsæt i den aktuelle børnegruppe. Du har en vigtig formidlingsopgave i forhold til at synliggøre den pædagogiske praksis i hverdagen.

Du skal varetage opgaver i forhold til forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi ud fra en politisk vedtaget kvalitetsstandard for 0-6 års området, vi udarbejder indsatsplaner for aktuelle udviklingsbehov individuelt og for grupper, og vi arbejder systematisk med at beskrive børns trivsel og læring.

OM DIG
Vores forventning til dig er, at du:

  • Er igangsættende og inspirerer børnenes leg og kreativitet.
  • Har viden om krop og sundhed, som du anvender i praksis og kan dele med dine kollegaer.
  • Bidrager til den gode samarbejdskultur og er en loyal kollega.
  • Både kan tage lederskab og give følgeskab på vores fælles kerneopgave.
  • Har en fremtoning og imødekommenhed, der styrker samarbejdet med forældrene og vores samarbejdspartnere.
  • Udviser mod til at arbejde med forpligtende faglige udviklingsprocesser, hvor vi taler om vores praksis, udfordrer og undersøger i fællesskab med fokus på kvalitet i læreplansarbejdet.
  • Reflekterer over egen og andres praksis i en åben og udviklende retning.
  • Har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik.
  • Kan organisere og strukturere læringsmiljø og hverdagsforløb.
  • Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.

Ansøgningsfrist er den 14. marts 2024. Vi indkalder til samtaler den 15. marts og afholder samtaler den 20. marts 2024.

Stillingen besættes pr. 1. april 2024 eller hurtigst muligt. Lønindplacering jf. BUPL´s overenskomst på området. Arbejdsstedet er Holmehøjvej 34, 5750 Ringe

Du er velkommen til at kontakte Teamleder Marianne Wolff på tlf. 7253 4691, eller Områdeleder Carsten Ørum tlf. 7253 4800, hvis du gerne vil vide mere om stillingen eller vores arbejdsplads.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Børneområde Midt, Vesterparken 23, 5750 Ringe

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6005422

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet