Fagområde Arbejdsmarked søger en leder til Team Arbejdskraft & Rekruttering

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan + vil + tør = gør – lyder det som en spændende ligning, så læs mere her!

Vi søger dig som vores nye teamleder, der er autentisk og forstår at forene tillid, ordentlighed, helhedssyn og god forretningsforståelse igennem dit lederskab.

Hos os bliver du leder af Team Arbejdskraft & Rekruttering, der består af flere forskellige fagligheder med tilhørende meget forskellige opgaver. Herunder kan nævnes:

 • Beskæftigelsesvejledere, der som myndighed afholder jobrettede samtaler med forsikrede ledige borgere (dagpengemodtagere)
 • Jobkonsulenter, der understøtter henviste borgere med at finde reelle jobs eller praktikpladser som middel til varig beskæftigelse
 • Virksomhedskonsulenter, som står for en stor del af Jobcentrets kontakt til det lokale erhvervsliv, både indgående og opsøgende. Opgaverne herunder dækker bl.a. besættelse af jobordrer, udbrede forståelsen og blikket for substitution, gennemførsel af kampagner, repræsentere kommunen i diverse netværk og udbredelse af viden om erhvervslivet internt i Arbejdsmarked
 • Uddannelsesvejledere, der vejleder både borgere og ansatte om uddannelsesmuligheder for LAB-lovens forskellige målgrupper
 • Jobbutikken, som hjælper ledige i det fysiske fremmøde og fx underviser henviste borgere i CV og ansøgninger
Dine primære opgaver
Arbejdsmarked gennemførte primo 2023 en organisationsændring, så udførerdelen og myndighed nu er forankret i samme team. Det betyder, at du skal mestre forståelsen for begge roller og formå at skabe endnu mere samhørighed og fælles opgaveløsning mellem medarbejderne.

De første opgaver, der venter dig, er:
 • At sikre en mere sammenhængende opgaveløsning mellem beskæftigelsesvejledere og jobkonsulenter, så begge parters faglighed kommer hurtigere i spil. Dette er særligt vigtigt, efter a-kasserne har overtaget ansvaret for kontaktforløbet i den lediges første 3 måneder
 • At sikre videndeling på tværs af Jobcentret, så samtalerne kan blive endnu mere jobrettede, end de er i dag. Virksomheds- og jobkonsulenternes kendskab til erhvervslivet skal udbredes, uden at vi får mange tunge mødestrukturer
 • At sikre et koordineret og konstant flow af borgere til Jobbutikkens tilbud
 • Arbejdet med distribueret ledelse, herunder at skabe en kultur, hvor man som medarbejder har bemyndigelse, lyst og tryghed (kan+vil+tør=gør) til at handle og agere, når man ser et behov eller en mulighed for at forbedre borger- eller virksomhedsoplevelsen.
Alt dette skal ske, mens Jobcentret fortsat afholder det lovpligtige antal samtaler, og vi fortsætter med at have relativt færre ledige end landsgennemsnittet samt gør alt, hvad vi kan for at dække virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Teamlederen skal både sætte en klar retning og samtidig overlade plads og ansvar til medarbejderne
I Arbejdsmarked arbejder vi med at distribuere mest mulig initiativ-, beslutnings- og handlekraft til den eller de ledere og medarbejdere, som arbejder tættest på kerneopgaven. Vi tror på, at de klogeste og mest holdbare løsninger findes her i samarbejdet med borgere og virksomheder. Du skal have lyst til at gå forrest i den udvikling på en måde, så dine medarbejdere er trygge og motiverede på vejen mod målet.

Vi søger dig, der:
 • På et positivt og anerkendende grundlag skaber medinddragelse af medarbejdere gennem et tillidsbaseret arbejdsmiljø
 • Stiller passende krav og udfordringer til medarbejderne og sikrer, at medarbejderne bruger dagligdagen som ramme til at træne nye kompetencer
 • Opfordrer medarbejderne til at samarbejde på tværs af organisationen, når det giver mening i opgaveløsningen
 • Skaber muligheder og rum for nye prøvehandlinger og er nysgerrig på, hvordan vi lærer af de fejl, vi begår
 • Sikrer og optimerer driften gennem klare mål, prioritering, planlægning og digitalisering
 • Sikrer, at medarbejderne efterspørger og bruger feedback fra borgere, virksomheder og samarbejdspartnere til at udvikle både faglig praksis og det gode møde
 • Holder din leder og dine nærmeste lederkolleger orienteret om udfordringer og muligheder i opgaveløsningen, så I sammen kan finde løsninger og realisere gevinster
Velkommen til Arbejdsmarked
Du bliver en del af Arbejdsmarked, der er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT, -Sikkerhed og Digitalisering.

I det daglige refererer du til afdelingslederen for myndigheds- og udførerdelen. Herudover bliver du en del af den samlede ledelse i Arbejdsmarked, der består af chefen for Arbejdsmarked, tre afdelingsledere og 13 teamledere.
Du kommer til at indgå i et fagligt stærkt og relativt erfarent ledelsesteam, som også er en meget homogen gruppe. Din rolle bliver på den ene side at udfordre de eksisterende rammer og strukturer, samtidig med at du har respekt og loyalitet til at bakke helhjertet op om de beslutninger, som flertallet træffer.

Du vil stå i spidsen for Team Arbejdskraft & Rekruttering, der består af 25 dedikerede og kompetente medarbejdere.

Lidt mere om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs mere her
 • I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Faaborg-Midtfyn Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag". Læs mere her
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation 
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling 
 • En nærværende og involverende ledelse
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser i flermandskontorer, centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugt- og kaffeordning samt gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Stillingsbetegnelse: Teamleder
Arbejdssted: Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: 37 timer/uge

Fast stilling med forventet tiltrædelse pr. 1. marts 2024 eller hurtigst muligt.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingen eller om os, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lene Oleander Møller på telefon 7253 2054 frem til den 22. december 2023 og igen fra den 2. januar 2024.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne relevant materiale, så vi har det senest fredag den 8. januar 2024 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 17. januar 2023. Vi forbeholder os ret til at afholde en anden samtalerunde, hvis der er behov for det. Anden samtale vil i givet fald blive afholdt onsdag den 24. januar 2024.

Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950479

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet