Faaborg-Midtfyn Kommune søger en jobmentor til vikariat af et års varighed ved Træn til Job

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Træn til job er et tilbud til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet med komplekse problemstillinger udover ledighed. Din opgave bliver at motivere borgerne til at deltage i jobrettede aktiviteter samt virksomhedsrettet samarbejde med fokus på virksomhedspraktikker og ordinære timer.

Om stillingen

Vi søger en jobmentor til det jobrettede samarbejde med borgere, der ud over ledighed også har komplekse problemstillinger som psykisk sårbarhed, nedsat kognitivt funktionsniveau og/eller sociale problemstillinger.

Dine opgaver vil være at:

 • Skabe en bæredygtig, professionel relation til borgeren og have øje for individuelle behov
 • Motivere til udvikling samt understøtte borgerens personlige og sociale kompetencer på vej mod ordinær beskæftigelse
 • I samarbejde med myndighedssagsbehandler, at understøtte borgerens plan/mål om hurtigst og bedst muligt at komme i ordinær beskæftigelse eller afklaring af fremtidig forsørgelse
 • Etablere virksomhedskontakt og virksomhedspraktik
 • Have blik for at opnå ordinære timer til borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet
Jobmentorens opgave er at give den enkelte borger den nødvendige støtte i dennes progression, således pågældende kan komme i praktik, samt at praktikken kan oprettes og gennemføres. Jobmentorens opgave er herefter at sikre fortsat progression, så den enkelte borger bliver i stand til at bidrage på arbejdsmarkedet i større eller mindre grad. For borgere under 30 år kan der også arbejdes med et uddannelsesrettet perspektiv.

For en stor del af borgere i Træn til job benyttes virksomhedspraktik som træningsbaner, hvor der f.eks. arbejdes med stabilitet og fremmøde. For andre borgere er det gældende, at de henvises med formålet at afklare borgers funktionsniveau i forhold til arbejdsmarkedet. 

Du har:
 • En socialfaglig baggrund og/eller erfaring i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger
 • Kendskab til og erfaring med beskæftigelsesområdet
 • En struktureret tilgang, er en god planlægger og kan arbejde både selvstændigt, i et team og tværfagligt
 • Fokus på at arbejde med et virksomhedsrettet sigte
 • Et solidt fagligt fundament
 • Stærke skriftlige kompetencer og formulerer dig korrekt, fyldestgørende og tydeligt, da afmeldingsskrivelser og statusevalueringer er en væsentlig del af jobbet
 • Troen på, at borgeren har mulighed på arbejdsmarkedet
 • Et udviklingsorienteret mindset og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Fokus på borgerens ressourcer og mener, du kommer langt med et vellykket motivationsarbejde
Om arbejdspladsen

Vi er en arbejdsplads med nærværende og involverende ledelse, hvor fokus er på høj faglig kvalitet, samarbejde, udvikling og tværfaglighed. Vi arbejder med feedbackmetoden Keep-Develop-Phase out, for at udvikle os fagligt.

Arbejdspladsen er præget af et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen. Kulturblomsten og Faaborg-Midtfyn Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag er vores fælles afsæt, der handler om, hvordan vi møder hinanden, virksomhederne og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag.

Vi har et moderne indrettet arbejdsmiljø med fleksible arbejdspladser i fagbaser.

Vi tilbyder:
 • Du bliver en del af teamet Træn til job og får 23 jobmentorer som kollegaer
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder internt såvel som eksternt
 • Dygtige og engagerede kolleger på tværs i hele organisationen
 • Et opgavefællesskab, hvor du som medarbejder aldrig er alene med dine udfordringer, og hvor supervision og god faglig sparring er i fokus 
 • Et stort socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed og et godt grin er i højsædet
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø og centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En super lækker kantine og frugt-/kaffeordning
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Jobmentor
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: 37 t/uge

Tidsbegrænset stilling af et års varighed med forventet tiltrædelse d. 1. maj 2024 eller snarest derefter.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Lotte Hoffmann på telefon 7253 7515.

Ansøgning

Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest søndag d. 17. marts 2024 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 20. marts 2024.

Vi forventer, du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.


 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6005548

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet